The Target Approximation (TA) Model

Xu & Wang (2001)